DYSPONENCI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ INWESTYCJE