"STALPROFIL" S.A. Oddział w Zabrzustart   |   polityka prywatności


 

DYSPONENCI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH REALIZAOWANE SĄ INWESTYCJE

W zakresie danych dysponentów nieruchomości, na których realizujemy inwestycje budowalne, jesteśmy podmiotem przetwarzającym powyższe dane, a ich administratorem jest inwestor danej inwestycji.

 

Dane te uzyskujemy od inwestora (gdy jesteśmy wykonawcą) lub wykonawcy (gdy jesteśmy podwykonawcą) i przetwarzamy je wyłącznie w celu realizacji umowy/zamówienia na wykonanie przez nas robót w ramach danej inwestycji. Dane osobowe mogą obejmować rodzaje odpowiednie dla danej umowy/zlecenia, w szczególności: imię i nazwisko, adres, oznaczenia nieruchomości (adres, oznaczenia ewidencyjne i nr KW, dane wynikające z KW), numer telefonu, adres e-mail, oznaczenie dokumentu tożsamości. Dane te przetwarzamy przez czas wskazany w przepisach prawa, zawartej z inwestorem umowie/zamówieniu, a w braku takiego wskazania, nie dłużej niż do upływu 10 lat po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi na zakres robót wynikający z umowy/zamówienia na realizację przez nas robót w ramach danej inwestycji. Danych tych nie przekazujemy do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. W przypadku zawarcia przez nas umowy/zlecenia z podwykonawcą, dane mogą być podpowierzone naszemu podwykonawcy tylko jeżeli jest to potrzebne dla realizacji umowy/zlecenia z naszym podwykonawcą.

  KLIENCI I KONTRAHENCI INDYWIDUALNI

OSOBY ZWIĄZANE Z NASZYMI KLIENTAMI I KONTRAHENTAMI, ZARÓWNO KORPORACYJNYMI JAK I INDYWIDUALNYMI

GOŚCIE ODWIEDZAJĄCY NASZĄ FIRMĘ

KANDYDACI DO PRACY

DYSPONENCI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ INWESTYCJE


© 2015-2020 STALPROFIL S.A. oddz. Zabrze

Budowa, remonty i modernizacje gazociągów przesyłowych, sieci gazowych i kanalizacyjnych